สถานที่ตั้ง

280 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทร

+66 2249 8805-8

อีเมล

ncl280@ncl.co.th